Oprogramowanie dla inżynierów-projektantów

Raport oparty na wynikach ankiet rozesłanych wśród czytelników magazynu "DesignNews" będzie udostępniony w przyszłości.

Uwzględnione zostaną m.in.:

1.
 • działy, osoby odpowiedzialne za rekomendowanie oprogramowania;
 • działy, osoby decyzyjne w przypadku inwestycji w dane oprogramowanie;
 • główne cechy oprogramowania mające wpływ na podejmowaną decyzję o zakupie;
2.
 • inwestycje przeprowadzone w ostatnim roku; rodzaje zakupionego oprogramowania i licencji;
 • cele biznesowe osiągnięte w skutek dokonanych inwestycji;
 • skala finansowa inwestycji w ostatnim roku;
 • ocena inwestycji;
3.
 • plany inwestycyjne na najbliższy rok; rodzaje oprogramowania, liczba i rodzaj licencji;
 • cele biznesowe, które będą osiągnięte w skutek planowanych inwestycji;
 • akeptowalne koszty brutto stanowiska, licencji, pełnej inwestycji;
 • przyczyny inwestycji lub ich braku;
4.
 • oczekiwania inwestorów;
 • oczekiwania użytkowników wobec zakupionego oprogramowania;
 • oczekiwania użytkowników co do zakesu wsparcia technicznego ze strony dostawców;
5.
 • zakres szkoleń planowanych przez użytkowników;
 • oczekiwania użytkowników wobec sposobów szkolenia, poznawania możliwości oprogramowania;
 • akceptowalne koszty brutto szkolenia pracownika;

zobacz inne raporty »