Maszyny CNC do ciecia

Raport zostanie opublikowany w przyszłości

Uwzględnione zostaną m.in.:

1.
 • działy, osoby odpowiedzialne za rekomendowanie maszyn CNC;
 • działy, osoby decyzyjne w przypadku zakupu danych maszyn;
 • główne cechy maszyn CNC brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zakupie;
2.
 • inwestycje przeprowadzone w ostatnim roku, rodzaje zakupionych maszyn CNC;
 • cele biznesowe osiągnięte w skutek dokonanych inwestycji;
 • skala finansowa inwestycji w ostatnim roku;
 • ocena inwestycji;
3.
 • plany inwestycyjne na najbliższy rok, rodzaje maszyn CNC;
 • cele biznesowe, które będą osiągnięte w skutek planowanych inwestycji;
 • akeptowalne koszty brutto danej maszyny;
 • przyczyny inwestycji lub ich braku;
4.
 • oczekiwania inwestorów;
 • oczekiwania co do zakesu wsparcia technicznego ze strony dostawców;
5.

Z puktu widzenia konstruktorów:
 • działy, jednostki odpowiedzialne za zakup komponentów do budowy maszyn CNC;
 • wymagania techniczne dotyczące określonych komponentów do budowy maszyn CNC;
 • akceptowalne koszty zakupu komponentów do budowy maszyn CNC;
 • plany dotyczące zakresu zwiększenia funkcjonalności i możliwości maszyn CNC;
 • preferowane rodzaje sterowników maszyn CNC;
6.

Z punktu widzenia użytkowników:
 • bezpieczeństwo i łatwość obsługi maszyn CNC;
 • główne cechy maszyn CNC brane pod uwagę przez osoby pracujące z maszynami CNC;
 • preferowane rodzaje sterowników maszyn CNC;

zobacz inne raporty »