Komunikacja bezprzewodowa

Spis treści raportu:
 • Działy zaangażowane w rekomendację urządzeń bezprzewodowych przed dokonaniem inwestycji
 • Jednostki decyzyjne w przypadku inwestycji w urządzenia bezprzewodowe
 • Cele biznesowe osiągnięte w skutek inwestycji w technologię bezprzewodową
 • Akceptowalny koszt brutto zakupu pojedynczego punktu dostępowego
 • Akceptowalny koszt brutto inwestycji w całą sieć bezprzewodową
 • Inwestycje w technologię bezprzewodową w ostatnim roku
 • Skala finansowa inwestycji w technologię bezprzewodową w ostatnim roku
 • Ocena inwestycji w technologię bezprzewodową w ostatnim roku
 • Plany inwestycyjne - technologia bezprzewodowa
 • Skala finansowa planów inwestycyjnych na przyszły rok - technologia bezprzewodowa
 • Przyczyny inwestycji w technologię bezprzewodową
 • Przyczyny barku inwestycji w technologię bezprzewodową
 • Oczekiwania użytkowników co do wsparcia technicznego ze strony dostawców
 • Abonament za ogólnokrajowy serwis 7/24
 • Wymóg co do zasięgu sieci bezprzewodowych
 • Wymóg co do przepustowości sieci bezprzewodowych
 • Wymóg co do mobilności sieci bezprzewodowych
zobacz inne raporty »