Cennik

W standardowej wersji raportu uwzględnione są następujące dane:
 • Działy zaangażowane w rekomendację urządzeń, oprogramowania, produktów będących przedmiotem raportu
 • Jednostki decyzyjne w przypadku inwestycji
 • Cele biznesowe osiągnięte w skutek inwestycji
 • Akceptowalny koszt brutto zakupu pojedynczego produktu
 • Akceptowalny koszt brutto inwestycji
 • Inwestycje w danym zakresie w ostatnim roku
 • Skala finansowa inwestycji w danym zakresie w ostatnim roku
 • Ocena inwestycji
 • Plany inwestycyjne
 • Skala finansowa planów inwestycyjnych na przyszły rok
 • Przyczyny inwestycji
 • Przyczyny barku inwestycji
 • Oczekiwania użytkowników co do wsparcia technicznego ze strony dostawców
 • I inne, charakterystyczne dla danej dziedziny
Koszt zakupu raportu do indywidualnego uzgodnienia